Bestyrelsen

 

Henvendelse til Bestyrelsen kan ske til :

Fungerende Formand og næstformand: Per Nøhr-Petersen  
Steenleng-Åsen 10, 3210 Vejby
Mail: noehr@damgaarden-raageleje.dk
Tlf.: 30668094

Kasserer: Gert Mejdal Jacobsen
Grusbakke-Åsen 3, 3210 Vejby
Mail: gert@gmjconsult.dk
Tlf.: 30707923

Bestyrelsesmedlem: Henrik Bomholt
Knold-Åsen 17, 3210 Vejby.
Mail: mhbomholt@gmail.com
Tlf.: 42454013

Bestyrelsesmedlem: Thomas Peter Bech 
Steenleng-Åsen 2, 3210 Vejby
Mail: 
Tlf.: 

Bestyrelsesmedlem: Ledig

Sekretær: Varetages af næstformand


Revisor: Stig Hjarlvig
Knold-Åsen 14, 3210 Vejby
Mail: stig@hjarlvig.dk
Tlf.: 40469853

Revisorsuppleant: Bent Ejvang Nielsen
Rørkæret 27, 3210 Vejby
Mail: bentejvang@outlook.dk