Økonomi 2012 - 2018

Indtægter Budget 2012 Regnskab
2012
Budget 2013  Regnskab
  2013   
Budget 2014 Regnskab
2014
 Budget 
2015   

Regnskab
2015 

Budget 2016  Regnskab 2016 Budget
2017

Budget
2018

Kontingent 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400

101.400 

101.400

101.400

101.400 101.400
Vejbidrag 138.750 138.750 138.750 138.750 138.750 138.750 138.750 138.750   138.750 138.750 138.750 138.750
Indskud nye medlem, 2.400 1.200 2.400 1.500  1.200 1.800 1.200 2.400  1.200 2.400 1.200 1.200
Gebyrer 800 675  800 550  800 1.000 800 250  800 0 500 100
Renter 1.000 1.538  1.000 1395  1.000 366 800 85  300 7 100 10
Diverse indtægter 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0
Indtægter i alt 244.350 243.563  244.350 243.595 243.150 243.216 242.950 242.885  242.450 242.557 241.950 241.460
                         
 Udgifter                        
Kontorartikler 3.500 4.550  4.000 2.544  4.000

5.186

4.500 1.326  4.500 1.176 4.000 4.000
GF, bestyrelse 14.000 6.763  14.000 4.760  10.000 6.689 8.000 5.785  8.000 6.914 6.000 12.000
Telefongodtgørelse 6.200 6.200  6.200 5.200  6.200 4.200 6.200 4.100  6.200 4.500 6.000 6.000
Ansvarsforsikring 1.300 2.471  2.500 2.543  2.700 2.600 2.800 2.447  2.800 2.411 2.800 2.800
Gebyr bank pbs 1.800 1.782  2.500 1.748  2.500 2.141 2.600 1.858  2.600 2.059 2.500 2.500
Gaver m.v 600 0  600 0 600  0 600 319  600 480 600 600
Hardware Soft IT 2.500 7.944  7.000 4.229 7.000  2.177 5.000 8.306  5.000 7.839 5.000 5.000
Vedligeh. veje mv 15.000 16.838  25.000 18.665  25.000  47.062 25.000 20.866  50.000 84.007 100.000 100.000
Græsslåning 42.000 40.750 45.000 46.313 45.000 30.000 45.000 32.000  40.000 40.000 40.000 40.000
Afh. af Haveaffald 26.000 29.218  28.000 34.339 30.000 46.658 40.000 51.325  45.000 70.000 50.000 45.000
Snerydning 5.000 3.250 5.000 3.250  5.000 1.625 5.000 1.625  5.000 0 5.000 5.000
Afskrivn. restancer 0 0 1.500 0 1.500 225 1.500 1.500 0 1.500 1.000
Andre udgift 1.500 879 1.500 0 1.500 1.088 1.500 3.398  1.500 475 1.500 1.500
Udestående fordr.  0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0
Tæppebelægning     400.000 467.847 100.000  0 0

251.000 

0 0 0 0
Udgifter i alt 119.400 120.644  542.800 591.438 241.500 149.651 147.700

384.355 

146.700 219.861 225.400 225.400
                         
Resultat 124.950 122.918 -298.450 -341.843 1.650 93.565 95.250 -241.470  94.250 22.696 15.500 16.060