Økonomi 2014 - 2019

Indtægter Budget 2014 Regnskab
2014
 Budget 
2015   

Regnskab
2015 

Budget 2016  Regnskab 2016 Budget
2017
Regnskab
2017      

Budget
2018

 Budget 2019   

 
Kontingent 101.400 101.400 101.400

101.400 

101.400

101.400

101.400

101.400 

101.400 84.500   
Vejbidrag 138.750 138.750 138.750 138.750   138.750 138.750 138.750 138.750  138.750 92.500   
Indskud nye medlem,  1.200 1.800 1.200 2.400  1.200 2.400 1.200 4.200  1.200 1.500   
Gebyrer  800 1.000 800 250  800 0 500 250  100 100   
Renter  1.000 366 800 85  300 7 100 13  10 10   
Diverse indtægter  0 0 0 0 0 0 0  
Indtægter i alt 243.150 243.216 242.950 242.885  242.450 242.557 241.950 244.613  241.460 178.610   
                       
 Udgifter                      
Kontorartikler  4.000

5.186

4.500 1.326  4.500 1.176 4.000 2.200  4.000 4.000   
GF, bestyrelse  10.000 6.689 8.000 5.785  8.000 6.914 6.000 8.349  12.000 10.000   
Telefongodtgørelse  6.200 4.200 6.200 4.100  6.200 4.500 6.000 4.000  6.000 6.000   
Ansvarsforsikring  2.700 2.600 2.800 2.447  2.800 2.411 2.800 2.511  2.800 2.800   
Gebyr bank pbs  2.500 2.141 2.600 1.858  2.600 2.059 2.500 2.014  2.500 2.200   
Gaver m.v 600  0 600 319  600 480 600 511  600 600   
Hardware Soft IT 7.000  2.177 5.000 8.306  5.000 7.839 5.000 1.847  5.000 5.000   
Vedligeh. veje mv  25.000  47.062 25.000 20.866  50.000 84.007 100.000 145.609  100.000 40.000   
Græsslåning 45.000 30.000 45.000 32.000  40.000 40.000 40.000 22.590  40.000 40.000   
Afh. af Haveaffald 30.000 46.658 40.000 51.325  45.000 70.000 50.000 26.920  45.000 35.000   
Snerydning  5.000 1.625 5.000 1.625  5.000 0 5.000 0 5.000 5.000   
Afskrivn. restancer 1.500 225 1.500 1.500 0 1.500  0  1.000 500   
Andre udgift 1.500 1.088 1.500 3.398  1.500 475 1.500 455  1.500 2.000   
Udestående fordr.  0 0 0 0 0 0 0  
Tæppebelægning 100.000  0 0

251.000 

0 0 0 0  
Udgifter i alt 241.500 149.651 147.700

384.355 

146.700 219.861 225.400 217.006  225.400 153.100   
                       
Resultat 1.650 93.565 95.250 -241.470  94.250 22.696 15.500 27.607  16.060 26.510