Indkaldelse 2013

Rågeleje, den 14. maj 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne, § 9

Lørdag den 08. juni 2013 kl. 10.00 på Restaurant Ved Stranden, Rågeleje Strandvej

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1)    Valg af dirigent

2)    Formandens beretning, herunder plan for asfaltering

3)    Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse

4)    Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2014 til godkendelse

5)    Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg er: Næstformand. Ole     Christiansen. Modtager genvalg

Kasserer: Erik Baltzer Hansen. Modtager genvalg

Suppleant: Erik Hoffmann. Modtager genvalg

6)    Valg af revisorsuppleant i henhold til vedtægterne § 12. På valg er Arne Larsen

7)    Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

8)    Eventuelt

 Bilag

Formandens beretning

Årsregnskab 2012

Forslag til budget 2014

 

Der vil blive serveret kaffe/te og brød fra kl. 9.30.

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldig adgangsbevis.