GF 2016 Indkaldelse

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne § 9

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.00 på Restaurant Ved Stranden, Rågeleje Strandvej

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning til godkendelse

3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse

4)     Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2017 til godkendelse

5)     Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg er:

Formand: Per Nøhr-Petersen, modtager genvalg

Sekretær: Helen Beim, modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Gert Majdal Jacobsen, modtager genvalg

6)     Valg af revisor. Stig Hjarlvig, modtager genvalg

7)     Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7a) Orientering om træfældningsordning af Jesper fra Hededanmark kl. ca. 11.00               

8)     Eventuelt

Bilag:

Formandens beretning

Årsregnskab for 2015

Forslag til budget 2017

 

Der vil blive serveret kaffe/te og brød mv. fra kl. 9.30.

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldig adgangsbevis