Årsregnskab 2019

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 
       

Årsregnskab 2019

     
 

2019

 

Budget 2019

Indtægter

     
Kontingent forening (169) 84.500   84.500
Indskud nye medlemmer 3.050   1.500
Gebyrer 150   100
Renter 17   10
Diverse Indtægter 0   0
Indtægter i alt 87.717   86.110
       

Udgifter

     
Kontorartikler, porto mv. 630   4.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder 8.000   10.000
Telefongodtgørelse mv. 6.000   6.000
Ansvarsforsikring 2.736   2.800
Gebyr Bank/PBS 1.932   2.200
Gaver mv. 0   600
EDB hardware og software 572   5.000
Haveaffald 31.500   35.000
Afskrivning kontingentrestance 600   500
Andre udgifter 0   2.000
Græsslåning 13.614   20.000
Udgifter i alt 65.584   88.100
       

Resultat forening

22.133

 

-1.990

       

Vejfond:

     
Indtægter      
Vejbidrag (185) 92.500   92.500
       
Udgifter      
Græsslåning andel 25% 13.614   20.000
Vedligehold veje mv. 202.664   40.000
Snerydning 0   5.000
Afskrivning restance 750   1.000
Udgifter i alt 217.028   66.000
       

Resultat vejfond

-124.528

 

26.500

       
Foreningens aktiver pr. 31. december 2019 kr. 113.276    
Foreningens gæld pr. 31. december 2019 kr. 9.000    
Foreningens formue pr. 31.december 2019 kr. 150.207    
Vejfonden pr. 31. december 2019 kr. -45.931    
Egenkapital i alt pr. 31. december 2019 kr. 104.276    
       
Medlemstallet er på 169 fuldt betalende medlemmer, og 16 parceller der kun opkræves vejbidrag.
Årskontingent for 2020 og 2021 er fastsat til kr. 500,- og vejbidrag ligeledes kr. 500,- i alt kr. 1.000,-
Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer er kr. 250,-    
       
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og revisor    
       
Rågeleje den  15.januar 2019      
Bestyrelsen