Indkaldelse til GF 2015

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne, § 9

 

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10.00 på Restaurant Ved Stranden, Rågeleje Strandvej

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)      Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Jeppe Bo Pedersen, Steenleng-Åsen 8

 2)     Formandens beretning til godkendelse

 3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse

 4)     Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2016 til godkendelse

 5)     Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg er: Næstformand: Bestyrelsesmedlem Tove Nygaard Jensen indstilles til at varetage hvervet som næstformand

Bestyrelsesmedlem: Suppleant til bestyrelsen Gert Majdal Jacobsen indstilles til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem.

Kasserer: Erik Baltzer modtager genvalg.

Suppleant til bestyrelsen: Skal vælges.

 6)     Valg af revisorsuppleant skal vælges i henhold til vedtægterne § 12.

 7)     Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 8)     Eventuelt

 Bilag:

Formandens beretning

Årsregnskab for 2014

Forslag til budget 2016

 Der vil blive serveret kaffe/te og brød mv. fra kl. 9.30.

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 1200.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldig adgangsbevis.