Indkaldelse til GF 2017

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne § 9

Lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje Strandvej

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)      Valg af dirigent

 2)      Formandens beretning til godkendelse

 3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse

 4)      Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2018 til godkendelse

 5)      Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg er:

 Næstformand: Tove Nygaard Jensen, modtager ikke genvalg. Sekretær Rene´ Vartov foreslås som ny næstformand, modtager valg

Kasserer: Erik Baltzer Hansen indstiller sit virke i foreningen. Bestyrelsesmedlem Gert Mejdal Jacobsen foreslås som ny kasserer, modtager valg

Bestyrelsesmedlem: Suppleant Henrik Bomholt foreslås valgt, modtager valg

Sekretær: Skal vælges

 6)      Valg af revisorsuppleant: Skal vælges

 7)      Behandling af indkomne forslag. Der er forslag fra bestyrelsen og forslag fra grundejere

7a) Formanden orienterer om Gribskov kommunes indsatsplan mod oversvømmelser og kystsikring

8)      Eventuelt

 Vedhæftede filer og bilag: Formandens beretning, Årsregnskab for 2016, Forslag til kontingent og budget 2018, Forslag fra bestyrelsen og forslag fra grundejere.

De grundejere, der har modtaget indkaldelsen pr. mail, behøver ikke at printe alle bilagene ud. De vil blive udleveret på generalforsamlingen. Det er kun nødvendigt at medbringe selve indkaldelsen.  

Der vil blive serveret kaffe/te, brød og forfriskninger fra kl. 09.30.

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. ca. 12.00.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldig adgangsbevis