Regnskab for 2016

 

Regnskab 01.jan.2016 – 31.dec.2016

Indtægter Foreningen                                                      Aktuelt                                   Budget

Kontingent 169 medlemmer                                     101.400,00                                      101.400

Indskud nye medlemmer                                             2.400,00                                          1.200

Gebyrer                                                                            0,00                                             800             

Renter                                                                              7,51                                             300

Indtægter i alt                                                      103.807,51                                      103.700

 

Udgifter Foreningen                                               

Kontorartikler, porto m.v.                                           1.176,00                                          4.500

Generalforsamling, bestyrelsesmøder                          6.913,65                                           8.000

Telefongodtgørelse                                                    4.500,00                                           6.200

Ansvarsforsikring                                                       2.411,38                                          2.800

Gebyrer Bank og PBS                                                 2.058,65                                          2.600

Gaver                                                                          479,90                                             600            

EDB Hardware og software                                         7.839,39                                          5.000

Storskrald                                                               70.500,00                                        45.000            

Afskrivning kontingentrestance                                         0,00                                          1.500

Andre udgifter                                                             475,00                                          1.500

Græsslåning                                                           30.000,00 Note 1                              30.000

Udgifter i alt                                                        126.354,47                                     107.700

Resultat Foreningen, ovf til frie reserver         - 22.546,96                                        - 4.000

 

Indtægter Vejfond                      

Vejbidrag 185 medlemmer                                     138.750,00                                     138.750

Udgifter Vejfond                                                       

Græsslåning                                                           10.000,00                                      10.000

Alm. vedligehold veje og dræn                                 84.006,67 Note 2                            50.000

Snerydning                                                                     0,00                                        5.000

Afskrivning restance                                                        0,00                                           500

Udgifter i alt                                                           94.006,67                                       65.500

Resultat Vejfond, ovf til Vejfonden                     44.743,33                                       73.250

 

Aktiver fælles for forening og vejfond

Restance 2016                                                         1.350,00

Bankbeholdning driftskonto                                       4.174,34

Bankbeholdning opsparing                                      47.565,67

Aktiver (Likvide midler) i alt                               53.090,01

 

Passiver fælles for forening og vejfond

Skyldige omkostninger                                                                                    0,00         

Frie reserver primo                                                85.351,02

Årets overskud                                                     -22.546,96

Frie reserver 31.dec.2015                                                                        62.804,06

Vejfond primo                                                      -54.457,38

Årets overskud                                                      44.743,33

Vejfond 31.dec.2014                                                                               - 9.714,05

Passiver (gæld + formue) i alt                                                              53.090,01       

 

Note 1:

Årets samlede udgifter til græsslåning er kr. 40.000,00 der er fordelt med 75% til foreningen og 25% til vejfond.

Note 2

Strengt nødvendig reparation af Lerbjerg og diverse kloakarbejder.

 

Rågeleje, den 4.januar 2017

Erik Baltzer Hansen

Kasserer

 

Godkendt af bestyrelsen den 14.januar 2017

Per Nøhr-Petersen                          Tove Nygård Jensen                     Renee Vestov                                 Gert Majdal Jacobsen

Formand                                         Næstformand                                 Sekretær                                          Bestyrelsesmedlem

 

Revideret og godkendt af revisor den 31. marts 2017

Stig Hjarlvig