Indkaldelse til GF 2018

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne § 9

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje Strandvej

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)      Valg af dirigent

 

2)      Formandens beretning til godkendelse

 

3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

 

4)      Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2019 til godkendelse

 

5)      Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg er:

 

Formand: Per Nøhr-Petersen, ønsker ikke genvalg. Ny formand skal vælges

Sekretær: Lise Nøhr-Petersen, ønsker ikke genvalg. Ny sekretær skal vælges

Bestyrelsesmedlem: Henrik Bomholt, modtager genvalg

Suppleant: Tove Nygaard Jensen, ønsker ikke at fortsætte. Afgående formand kan indtræde som suppleant med ansvar for lagerstyring og elektronisk formidling mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer jf. Vedtægternes §7.

 

6)      Valg af revisor. Stig Hjarlvig, modtager genvalg

 

7)      Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

  1. a.      Bestyrelsen fremlægger forslag til tilføjelse til foreningens vedtægter angående persondataforordningen.

8)      Eventuelt

Bilag:

Formandens beretning

Årsregnskab for 2017

Forslag til budget 2019

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger i hht. persondataforordningen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der vil blive serveret kaffe/te og brød mv. fra kl. 9.45. En lille forfriskning bydes der også på. Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 12.00.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldig adgangsbevis