Budget 2019

 

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Forslag til budget 2019                       

                                                      Forslag 2019                 Budget 2017                 Budget 2018

Indtægter

Kontingent forening                               84.500(169)                 101.400(169)                  101.400

Indskud nye medlemmer                         1.500                            1.200                             1.200

Gebyrer                                                      100                               500                                500

Renter                                                          10                               100                                  10

Indtægter i alt                                        86.110                         103.200                         102.710

 

Udgifter

Kontorartikler, porto m.v.                        4.000                             4.000                             4.000

Generalforsamling, bestyrelsesmøder  10.000                             6.000                           12.000

Telefongodtgørelse m.v.                         6.000                             6.000                             6.000

Ansvarsforsikring                                   2.800                             2.800                             2.800

Gebyr Bank/PBS                                    2.200                             2.500                             2.500

Gaver m.v.                                                600                               600                                600

EDB Hardware & Software                    5.000                             5.000                             5.000

Haveaffald                                           35.000                           50.000                           45.000

Afskrivning kontingentrestance                 500                              1.500                             1.000

Andre udgifter                                        2.000                            1.500                             1.500

 

Udgifter i alt                                           88.100                       109.900                         110.400

 

Resultat Forening                                    -1.990                        -6.7000                           -7.690

 

Vejfond

Vejbidrag                                              92.500(185)                138.750(185)                138.750(185)

 

Græsslåning, andel 25%                        20.000                          10.000                          10.000

Vedligehold veje m.v                              40.000                          100.000                         100.000

Snerydning                                              5.000                              5.000                             5.000

Afskrivning restance                                1.000                              1.500                             1.500

Resultat                                                 26.500                            23.250                           22.250

 

Formue i foreningen er 1. januar 2018 kr. 97.270,82, og i vejfonden kr. – 24.170,80.

 

Medlemstallet er på 169 fuldt betalende medlemmer og 16 parceller der opkræves vejbidrag.

 

Der foreslås græsslåning fordelt med 50% til hver.

Der foreslås foreningskontingent på kr. 500,- og vejbidrag på kr. 500,- for 2019.

 

Rågeleje den 24. april 2018

Bestyrelsen