Indkaldelse til GF 2019

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne § 9

Lørdag den 01. juni 2019 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje Strandvej

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)      Valg af dirigent

 

2)      Formandens beretning til godkendelse

 

3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse

 

4)      Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2020 til godkendelse

 

5)      Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg er:

 

Formand: Gert Mejdal Jacobsen afgår, ny vælges for et år

Næstformand: Renee Vestov

Kasserer: Erik Baltzer Hansen, modtager ikke genvalg

Suppleant: Per Nøhr-Petersen, modtager ikke genvalg

 

6)      Valg af revisorsuppleant: Bent Ejvang Nielsen

7)      Behandling af indkomne forslag.

Forslag: § 5. Bestyrelse: Sætningen: ”Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse refunderes af foreningen.” Der kan udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmer i henhold til Ligningslovens § 7m.

 

8)      Eventuelt

 

Bilag:

Formandens beretning

Årsregnskab for 2018

Forslag til budget 2020

Der vil blive serveret kaffe/te og brød mv. fra kl. 9.30.

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldig adgangsbevis