GF2019 Formandens beretning

             Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

Formandens beretning

Som det er sket på de fleste foregående generalforsamlinger må vi igen henstille til de bilister, der bruger vore veje at køre forsvarligt. Der er desværre for mange der tror, at det er racerbaner. De løsninger, politiet og kommunen kræver for at etablere fartdæmpende foranstaltninger, ligger uden for grundejerforeningens økonomiske rammer.

Drænbrønde og drænrør er blevet renoveret og det arbejde er afsluttet her i foråret. Nu henstår kun reparation af en regnvandsbrønd og udskiftning af 9 regnvandsriste.

Vi modtager et tilbud fra Colas på asfaltering af den østligste del af Rørkæret, der er meget nedslidt. Hvornår det kan udføres afhænger af prisen.

Derudover er rabatterne slået og grenaffald afhentet i efteråret.