GF 2019 Budget 2020

             
  Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje      
             
    Forslag til budget 2020        
      Forslag 2020 Budget 2019    
    Indtægter        
    Kontingent forening (169)                  67.600       101.400    
    Indskud nye medlemmer                    1.200      1.500    
    Gebyrer 100  100    
    Renter 10                  10    
    Diverse Indtægter 0 0    
    Indtægter i alt 68.910 103.010    
             
    Udgifter        
    Kontorartikler, porto mv.          1.000 4.000    
    Generalforsamling, bestyrelsesmøder 10.000 10.000    
    Telefongodtgørelse mv.                    2.000 6.000    
    Ansvarsforsikring                   2.800 2.800    
    Gebyr Bank/PBS                 2.200 2.200    
    Gaver mv.                        600                    600    
    EDB hardware og software                   5.000 5.000    
    Haveaffald                  35.000 35.000    
    Afskrivning kontingentrestance        400          500    
    Andre udgifter 500 2.000    
    Græsslåning                  20.000 20.000    
    Udgifter i alt                  79.500 88.100    
             
    Resultat forening -  10.590 14.910    
             
    Vejfond:        
    Indtægter        
    Vejbidrag (185)                  92.500 92.500    
             
    Udgifter        
    Græsslåning andel 25%                  20.000 20.000    
    Vedligehold veje mv.                  20.000 40.000    
    Snerydning                    5.000 5.000    
    Afskrivning restance                1.000               1.000    
    Udgifter i alt 46.000 66.000    
             
    Resultat vejfond 46.500 26.500    
             
  Formue i foreningen er 1.januar 2019 kr. 128.074 og i vejfonden kr.78.597.     
  Medlemstallet er på 169 fuldt betalende medlemmer og 16 parceller der kun opkræves vejbidrag.
  Græsslåning fordeles med 50% til hver.        
  Der foreslås foreningskontingent kr. 400 og vejbidrag kr. 500 i 2020    
             
             
             
             
             
             
             
             
  Rågeleje den  19.januar 2019        
  Bestyrelsen