Kloakering

Status for kloakering i Rågeleje-Udsholt området: Ingen kloakering.

 Opdateret 5. april 2014

På møde i Teknisk Udvalg 12. marts 2014 blev det besluttet, at sommerhusområderne ved Rågeleje Udsholt ikke kloakeres og i stedet bliver undersøgt som en del af det åbne land. Nedenfor er essensen af sagen, hele sagen kan læses på kommunens hjemmeside.

Byrådet besluttede 16. december 2013 nye takster for kloakforsyningen for 2014. Taksten blev sat lavere end prisloftet, hvilket samtidig betød, at kloakering af Rågeleje Udsholt ikke kan udføres i planperioden.

Administrationen vurderer derfor, at de ca. 1300 private spildevandsanlæg i Rågeleje-Udsholt området overgår til arbejdet med spildevand i det åbne land.

Administrationen vurderer, at kortlægning af afløbsforholdene kan gennemføres i 2014 og den administrative del med udstedelse af påbud kan afsluttes i 2015. På denne måde vil Gribskov Kommune kunne opfylde de basisbetingelser, der er udgangspunkt for de statslige vandplaner.

Kommunen har den 14. april 2014 i Ugeposten suppleret med flg.: Kommunen vil undersøge spildevandsanlæggene for at undersøge, om anlæggene lever op til miljøkravene. Har man en privat spildevandstilladelse, der er udstedt efter ca. 1995, sker der ikke mere.

Har du en spildevandstilladelse, der er udstedt før ca. 1995, modtager du et brev, hvor du bliver bekendt med, at en kloakmester vil komme på besøg for at inspicere anlægget. Man behøver ikke at være tilstede, mens han gennemgår anlægget. Hvis du ønsker at være til stede, vil du kunne træffe aftale med ham om et tidspunkt for inspektionen. Efter inspektionen vil det blive vurderet, om dit anlæg lever op til miljøkravene. Hvis anlægget godkendes, modtager du et brev, og sagen afsluttes.

Hvis anlægget ikke lever op til miljøkravene (f.eks. hvis din sivbrønd løber over eller grundvandet står for højt), modtager du et varsel om, at du skal opføre et nyt, godkendt anlæg. Du har selvfølgelig ret til indsigelse og aktindsigt. Efter varslet modtager du selve påbuddet.

  Kommunen regner med, at alle ejendomme bliver undersøgt i løbet af 2014. Efterhånden som registreringerne kommer i hus, vil der blive sendt varsler ud til dem, der skal have det. Når og hvis du har modtaget varslet, har du en måned til at gøre indsigelse, hvis du har noget at indvende. Derefter modtager du selve påbuddet. Når du har modtaget påbuddet, skal du beslutte, hvilket anlæg, du ønsker at opføre. Det har du tre måneder til!

Når kommunen har godkendt anlægget, og du har modtaget en skriftlig tilladelse, har du ni måneder til at etablere anlægget!

Du kan læse mere om forskellige spildevandsanlæg og om baggrunden for arbejdet med forbedring af spildevandsforbedring på www.gribskov.dk/spildevandudenkloak