Tømningsordning

DE NYE TØMNINGSORDNINGER FOR SPILDEVANDSTANKE

Nye tømningsordninger fra 1. januar 2012


Byrådet vedtog 9. maj 2011 en ny tømningsordning for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke i Gribskov Kommune. Tømningsordningerne er obligatoriske for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke.

Det er Gribvand A/S der står for den praktiske del af tømningsordningerne. Læs mere på Gribvands hjemmeside

Tømningsordningen betyder, at samletanke skal tømmes efter behov, hvor ejer selv rekvirerer tømning ved henvendelse til Gribvands entreprenør eller ringer direkte til ISS Kloak- og Industriservice A/S på telefon 48220214.

Bundfældningstanke skal som udgangspunkt tømmes én gang om året for helårsbeboelse og én gang hvert andet år for sommerhuse. Der er dog fleksibilitet således, at man kan rekvirere ekstra tømninger efter behov eller kan få reduceret antallet af tømninger for ejendomme, der har meget lavt vandforbrug (typisk sommerhuse, som ikke bruges så ofte). Hvis man har brug for ekstra tømning, skal man selv kontakte ISS Kloak- & Industriservice A/S på telefon 48 22 02 14. Bestillinger kan også bestilles online på www.gribvand.dk

Når din samletank er fuld skal du kontakte slamsugerfirmaet ISS for en tømning. Tanken kan tømmes inden for 24 timer på hverdage. Tanken kan tømmes inden for 3 timer ved akut behov. Dog skal man være opmærksom på, at en almindelig tømning koster mellem 600 og 700 kr.,(for samletanke op til typisk 2500 liter) og en tømning inden for 3 timer koster mellem 1800 og 2.000 kr., afhængig af størrelsen på samletanken. Få mere information på www.gribvand.dk

Takster for ordningerne fastsættes årligt i.f.m. takstblad for Gribvand A/S. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv. Taksten dækker således kun de udgifter, der er forbundet med ordningen.

Læs mere om de nye regulativer for bundfældningstanke og for samletanke på Gribskov kommunes hjemmeside og gribvand.dk